Sklad66.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Проблеми с китайските интерфейси за VCDS

Е-поща Печат

Проблеми с китайските интерфейси (кабели) за VCDS (VAG-COM)

 

Зачестиха оплаквания от колеги свързани с интерфейси за VCDS
Проблемите не се дължат на този изключително добре направен софтуер или конкретната версия.

Установихме редица проблеми с китайските интерфейси (кабели), изпращани за преработка.
По долу следва описание и начин на проверка на най-често срещаните проблеми.
В повечето случай може да поправим тези проблемни интерфейси (кабели). Свържете се с нас за повече информация.

Предлаганите от нас продукти не създават описаните проблеми.

 


 

Интерфейси (кабели) предлагани като HEX-V2 които реално са HEX-USB+CAN (HEX-V1)

Предлагат се интерфейси означени като "HEX-V2", които само външно приличат на новият модел HEX-V2.
Само корпуса наподобява на новия модел. При тест, типът на интерфейса се определя като "HEX-USB+CAN", вместо "HEX-V2".
Съдържанието е различни варианти на HEX-USB+CAN, но в повечето случаи без ISO трансивери и с други липсващи компоненти.
Повечето модели от този вид не работят добре, не може да се обновяват или преработват.

Фалшив fake HEX-V2

С вграденият в софтуера тест на интерфейса може да определите модела:

Test HEX-USB+CAN vs HEX-V2

Не следва да се очаква интерфейси от тип HEX-USB+CAN да работят като HEX-V2.

 


 

Интерфейси (кабели) даващи грешка "Too Many Communications Errors to Continue!"

След няколко минутно използване, спират да отварят контролерите със съобщения – "Too Many Communications Errors to Continue!". Практически не могат работят.
Не могат да изпълнят пълен Auto Scan, дълго кодиране и др. Не декодират всички кодове за грешки.
Проблемът е в интерфейса. Актуалните версии работят отлично и не е вярно, че само старите версии са "стабилни".

Прочитане на контролер за грешки, не всички са декодирани.

 


 

Интерфейси (кабели) които не декодират правилно кодовете за грешки

Някои разгледани от нас модели на китайски интерфейси не декодират правилно кодовете за грешки, не показват стойности за всички групи на живите данни, не могат да извършват дълго кодиране и др.
Проблемът е в интерфейса.

Пример:

Установява се връзка с контролер, прочита се паметта за грешки чрез Faut Codes – 02.

Прочитане на контролер за грешки, <b>само първата е вярна</b>

Без да се напуска контролера се влиза в прозореца за четене на живи данни чрез Meas. Blocks – 08

Четене на живи данни, липсва информация в част от клетките


В по-голяма част от клетките вместо стойности се изобразява N/A.

Когато всичко е наред би следвало прозорците да изглеждат по следния начин.

Прочитане на контролер за грешки, всичко е наредЧетене на живи данни, всичко е наред


ВАЖНО:

При проверка с тестов контролер, с предварително известни грешки в паметта се установява, че само първата грешка се декодира правилно.
Всички останали са с грешен код и съответно грешно описание.

Използването на интерфейс извеждащ грешна информация, може да ви създаде само главоболия. Практически ще решавате несъществуващи проблеми.

Също така с тези интерфейси се наблюдават и други проблеми, например не се записва направеното дълго кодиране.

Още примери за този проблем:

Прочитане на контролер за грешкиЧетене на живи данни, липсва информация в част от клетките

 

Как да проверите дали интерфейс има този проблем.

Свържехте се с контролер.
Прочетете паметта за грешки чрез бутона Faut Codes – 02, върнете се чрез бутона Done, Go Back
Влезте в четене на живи данни чрез бутона Meas. Blocks – 08, стартирайте четенето чрез трите бутона Go!
Ако в част от клетките виждате N/A вместо стойности – този интерфейс е проблемен и не извежда коректна информация.