Sklad66.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Специализирани професионални продукти

Печат

 

Продуктите, попадащи в тази група, се използват за цели извън обхвата на обичайната автомобилна диагностика.
Изискват определена степен на специализирани познания и умения за извършване на дейностите, за които са предназначени.
Успешното извършване на дадена дейност може да зависи от изпълнението на допълнителни операции или да бъде провалена от вече извършени модификации.

 

Специализирани професионални продукти:

  • Програматори (флашери) за записване/прочитане на софтуер в контролери.
  • Корекция показания на километражи;
  • Изтриване на crash data;
  • Обучаване на транспондери;
  • Извличане на pin код;
  • Конфигурация на имобилайзери.

 

Моля имайте предвид следните важни условия:

 

Ограничена поддръжка

Оказваме поддръжка само за инсталиране и въвеждане в експлоатация на продукта.
Не оказваме поддръжка за конкретен модел контролер или специфична операция.

Не винаги ще работят, както е очаквано.

Предвид спецификата на дейностите и възможността от предходни модификации в контролера не следва да се очаква, че посочена като поддържана операция ще може винаги да се изпълни.

 

Ограничения на гаранцията

Гаранцията не покрива цялата обявена функционалност
Не приемаме като гаранционен дефект ситуация, при която операцията успешно се извършва с контролер, но не може да се осъществи на друг подобен.
Не се приема за дефект и ако част от обявените за поддържани операции не могат да се осъществят.

Вероятност от неправилно свързване
Спецификата на тези продукти предполага често свързване без използване на конектори - това увеличава вероятността от неправилно свързване.
Не са гаранционни дефектите причинени от неправилно свързване, признак за което са силно повредени или овъглени компоненти.

 

Отговорност

Потребителят използва тези продукти изцяло на своя отговорност.

 

 


Последна промяна от Петък, 19 Август 2022г. 16:10ч.