Системи за диагностика на автомобили от BMW Group

Информация - Системи за диагностика на автомобили
Печат

 

Повече информация за диагностични системи за автомобили от BMW Group - INPA, GT1 DIS, SSS/Progman, ISTA (ISSS, ISIS), E-SYS и др.


Ние ви предлагаме наше решение и информацията която следва е изцяло валидна само за нашите продукти.

 

BMW INPA 5

BMW INPA MENU BMW INPA MENU

 

Версия 5.50

INPA (EDIABAS) е вътрешно фирмена диагностична система на BMW Group.
Системата е разработвана до 2003г. и обновявана до около 2006г. INPA e заменена от системата GT1 DIS

Версия е 5.50 позволя съвместно използване с ISTA-D 3 Rheingold, без виртуални машини.

INPA е използвана при производството, конфигурирането и тестването на BMW автомобилите. Системата работи с повече от 970 контролера.
Това е цялостна диагностична система на вътрешно фирмено ниво за леки автомобили BMW, Mini, Rolls Royce и Land Rover с BMW двигатели.

Продуктът е лесен за работа, не използва много съкращения. Правилно се интерпретират кодовете за грешки. Живи данни и на стари двигатели преди 1996г.
Инсталацията съдържа модули за кодиране (NCS-Expert) и препрограмирането (WinKFP), за тяхното използване се изисква определена степен на познания.

За свързване на софтуерната система с контролерите в автомобил или мотоциклет се използва гама от интерфейси. Различните интерфейси позволяват да се работи с различен диапазон от автомобили.

Най-популярни и достъпни интерфейси за този софтуер са ADS (Aktiven Diagnose Stecker), OBD (On Board Diagnose Stecker) и K+DCAN.

ADS интерфейсът е за модели от 1988г до 03.2007г.
OBD интерфейсът
е за модели от 1996г. до 03.2007г. ( с KCAN )
K+DCAN интерфейсът е за модели от 1996г. до сега, ( с KCAN или DCAN )

Интерфейс (кабел) BMW K+DCAN - USB порт 65.00 лв. Интерфейс (кабел) BMW K+DCAN - USB порт Допълнителна информация...

С известни ограничения, този софтуер може да бъде използва и с предлаганите от нас Passthru J2534 интерфейси - Mini j2534 и Passthru+XS.

Предоставяният към интерфейсите наш вариант на BMW INPA e с лесна и напълно автоматизирана инсталация.

Език на интерфейса: Английски или Немски, стойностите се извеждат в метрична система.
За малко на брой контролери е възможна работа само на немски език.

 

Основни приложения на системата (във всички поддържани контролери)


Поддържат се следните модели*

* Различните интерфейси позволяват да се работи с различно множество от автомобили.

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ


 

BMW GT1 DIS

Вътрешно фирмена диагностична система за автомобили от BMW Group.
GT1 DIS работи под SCO. Използва специализирани мултиплексори т.нар "жълти глави" - Grоup Tester One (GT1), OP(P)S, и др..
Съществува възможност да се използва тази система без да се "жертва" компютър само за нея - с виртуална машина.
Може да се използва и с предлаганите от нас интерфейси за BMW INPA. Потърсете ни за повече информация.
Език на интерфейса: Английски или Руски.

BMW GT1 DIS BMW GT1 DIS BMW GT1 DIS

 


 

ISTA (ISSS, ISIS, ISPI NEXT)

Най-новата вътрешно фирмена диагностична система за автомобили от BMW Group. Замества GT1/SSS.
Поддържат се всички модели, включително и най-новите F, G и I Series.
Може да се използва на компютър с Windows, в нативен режим или с виртуална машина.
Системата освен диагностични функции, съдържа техническа информация, ел.схеми, процедури, методология за отстраняване на проблеми въз основа на открити грешки или оплаквания и т.н.т.
Използва специализирани мултиплексори - ICOM, OP(P)S или интерфейси за INPA.
Може да се използва и с предлаганите от нас интерфейси за BMW INPA. Потърсете ни за повече информация.
Език на интерфейса: Английски, Немски, Руски и др.

ISTA-D ISTA-D ISTA-D \ ISTA-D ISTA-D ISTA-D

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Използване с BMW ICOM

 

Използване с BMW K+DCAN